HairMax LaserComb ทำให้ผมขึ้นได้อย่างไร

19-12-2012 08:11:31
(5) ที่ชื่นชอบ
   
(20755) เปิดดู

 

 

 

เทคโนโลยี LaserComb ของ HairMax – การรักษาด้วยเลเซอร์ (Phototherapy) เพื่อเส้นผมที่มีสุขภาพดีขึ้นและกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผม ลดการผมร่วง

 
Learn the facts about the HairMax LaserComb
  • พลังงานจากแสงเลเซอร์ของ HairMax ช่วยหยุดผมร่วงและกระตุ้นให้ผมงอกใหม่*
  • ซี่หวีของ HairMax ทำให้เกิดช่องว่างบนหนังศีรษะ ช่วยให้แสงเลเซอร์สามารถส่องลงไปถึงหนังศีรษะได้
  • พลังงานแสงเลเซอร์ของ HairMax ให้พลังงานแก่รากผมที่อ่อนแอ
  • HairMax เพิ่มการไหลเวียนของเลือดในหนังศีรษะ ช่วยกำจัดของเสียเช่น DHT และเพิ่มขบวนการ ATP บนหนังศีรษะ
  • HairMax กระตุ้นรากผม ช่วยให้ผมหนานุ่มสลวยและมีสุขภาพที่ดีขึ้น
  • HairMax ป้องกันการกลับมาของผมร่วงและช่วยกระตุ้นการงอกของเส้นผมใหม่
 

 

กระตุ้นให้ผมงอกได้อย่างไร

 

ในการรักษาอาการผมร่วงหรือหยุดการร่วงของเส้นผมในสุภาบุรุษ*,พลังงานเลเซอร์ที่ได้จาก HairMax LaserComb สามารถกระตุ้นให้ผมงอกใหม่ และหลุดการหลุดร่วงได้

HairMax LaserComb สร้างลำแสงเลเซอร์ซึ่งอยู่ในรูปลำแสงที่เห็นได้ด้วยตาเปล่า โดยใช้แสงเลเซอร์ในช่วงแสงสีแดงซึ่งสามารถให้พลังงานที่เหมาะสม  และได้ผ่านการทดสอบแล้วทางการแพทย์แล้วว่า มีผลที่ดีต่อการรักษาผมร่วง ผมบาง และการปลูกผม
 

ยิ่งไปกว่านั้น HairMax LaserComb ได้สิทธิบัตรเกี่ยวกับกระบวนการแยกเส้นผมออกเป็นช่อๆ เพื่อให้แสงเลเซอร์สามารถส่องเข้าสู่หนังศรีษะได้โดยไม่มีเส้นผมมาบดบัง

 

ATP – พลังงานจากธรรมชาติ
 

สิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะพืชหรือสัตว์ ต้องอาศัยพลังงานในการที่จะดำรงอยู่ พลังงานนี้ถูกใช้สำหรับกระบวนการทั้งหมดเพื่อทำให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ บางกระบวนการเป็นไปอย่างต่อเนื่องเช่น การเผาผลาญอาหาร การสังเคราะห์โมเลกุลทางชีววิทยาขนาดใหญ่ เช่น โปรตีนหรือ DNA และการขนส่งโมเลกุลและไอออนผ่านเข้าออกร่างกาย

การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ทำให้เราได้ทราบว่าการเพิ่มจำนวนของชีวโมเลกุลที่เรียกว่า Adenosine Triphosphate, หรือเรียกย่อๆ ว่า ATP,  โดยตัว ATP นี้จะเป็นตัวเร่งให้เซลล์มีการทำงานเพิ่มมากขึ้น โดย ATP จะเป็นตัวเชื่อมการทำงานของเซลล์ในฐานะ “ตัวส่งพลังงาน” โดยเราประเมินว่าพลังงานของแสงเลเซอร์จะถูกเก็บสะสมไว้ในชั้นไมโตคอนเดรียของเซลล์ซึ่งพลังงานเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปเพื่อใช้ในขบวนการสร้าง ATP กระบวนการนี้คล้ายกับการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งที่ให้เกิดการเติบโตในพืช

 

hair growth stimulation with laser photo therapy

 

HairMax has patented hair parting teeth so laser energy effectively reach the hair follicle

ภาพสิทธิบัตรของ HairMax LaserComb ในส่วนที่ใช้แยกเส้นผมและช่วยให้แสงเลเซอร์ส่องเข้าถึงหนังศรีษะได้ดี เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

 


ATP ทำงานโดยการแตกพันธะของกลุ่มฟอสเฟตออกมา เมื่อถูกกระตุ้นโดยเอนไซม์ในร่างกาย ปฏิกิริยานี้จะมีการปลดปล่อยพลังงานจำนวนมากออกมาด้วย ซึ่งร่างกายสามารถนำพลังงานเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างโปรตีนหรือนำไปใช้ในกระบวนการอื่นๆ ในระดับเซลล์ได้
 

 

ATP และการกระตุ้นด้วยแสงเลเซอร์

 

จากผลการศึกษาอื่นๆ ที่ใช้พลังงานแสงที่มีความยาวคลื่นเฉพาะ อย่างเช่นแสงเลเซอร์ ฉายลงบนหนังศรีษะพบว่าเกิดการกระตุ้นการทำงานของกลุ่มเซลล์บนหนังศรีษะ ซึ่งเป็นผลจากการผลิต ATP บริเวณที่แสงเลเซอร์ส่องถึง ขบวนการนี้จึงมีส่วนในการการกระตุ้นการงอกของเส้นผม

 

 
 
HairMax laser light energizes hair follicle
 

แสงเลเซอร์อาบเส้นผมและรากผม

 

HairMax LaserComb ใช้การฉายแสงเลเซอร์ลงบนหนังศรีษะ ขบวนการทำงานหลักของ HairMax LaserComb คือการส่งพลังงานที่ได้จากแสงเลเซอร์ลงบนหนังศรีษะ เพื่อเข้ากระตุ้นรากผมที่อ่อนแอ ทำให้มีเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงบริเวณดังกล่าวเพิ่มขึ้น ร่วมกับมีการเพิ่มขึ้นของขบวนการเมตาบอลิซึมของเซลล์ในบริเวณดังกล่าว

พลังงานแสงเลเซอร์ที่ถูกใช้ในการเพิ่มการไหลของเลือดบนหนังศีรษะ ได้ดึงเอาสารอาหารที่สำคัญเข้าสู่รากผมและนำเอาสารที่เป็นพิษต่อรากผมออกไปด้วยพร้อมๆกันเช่น สาร DHT

การเพิ่มของ ATP ดังที่ได้กล่าวไว้ในย่อหน้าที่แล้วส่งผลให้ขบวนการเมตาบอลิซึมของเซลล์และกิจกรรมอื่นๆในระดับเซลล์มีการทำงานเพิ่มมากขึ้น รากผมที่ได้รับ ATP จึงเปลี่ยนจากรากผมที่อ่อนแอเป็นรากผมที่มีสุขภาพดีและแข็งแรง ทำให้มีเส้นผมที่สวยงามหนาและสุขภาพดีได้ สภาวะบนหนังศรีษะที่ดีจะเป็นตัวกระตุ้นให้รากผมกลับมามีชีวิตและ สร้างผมที่มีสุขภาพดีขึ้น ป้องกันการหลุดร่วงและกระตุ้นการงอกของเส้นผมในระยะยาว

 
ความพึงพอใจของลูกค้าในปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ
       ผ่านการพิสูจน์ทางการแพทย์ว่าส่งเสริมการเจริญเติบโตของเส้นผม
       มากกว่า 90% ของผู้ใช้ พึงพอใจ
       จดสิทธิบัตรและผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา
       มั่นใจในคุณภาพระดับ ISO
        เป็นสมาชิกที่ภาคภูมิของ Better Business Bureau
 

*HairMax รุ่น Advanced 7, Lux 9, และ Professional 12 ใช้เพื่อรักษาอาการ Androgenetic Alopecia, และเพิ่มการเจริญของเส้นผมสำหรับสุภาพบุรุษและผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการ Norwood Hamilton ระดับ IIa ถึง V และ Fitzpatrick Skin ชนิด I ถึง IV และในสุภาพสตรี ที่ มีอาการ Ludwig (Savin) I-4, II-1, II-2, หรือการสุญเสียผมบริเวณด้านหน้าของศีรษะและมีอาการ Fitzpatrick Skin ชนิด I ถึง IV ร่วมด้วย


**อ้างอิงจากผลการศึกษาทางการแพทย์

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง: