มาตรฐาน, ความปลอดภัย และ อย

11-05-2012 18:37:49
(0) ที่ชื่นชอบ
   
(8842) เปิดดู

 

 

 

ความมั่นใจจากประสิทธิภาพที่ผ่านการทดสอบแล้ว คุณภาพ&การรับรอง

 
นโยบายด้านคุณภาพของ Lexington
 

การจัดการและพนักงานของ Lexington International LLC. ทุ่มเทให้กับการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ได้ตามหรือเหนือกว่าที่ลูกค้าต้องการและคาดหวัง ผ่านการใช้ระบบควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด รวมถึงการปฏิบัติตามข้อบังคับที่เข้มงวด เราเสาะหาการพัฒนาในองค์กรเสมอ รวมทั้งประสิทธิภาพของระบบควบคุมคุณภาพและจะรักษาคุณภาโดยรวมและตำแหน่งผู้นำสูงสุดในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

 

Hair Growth Laser, Laser Brush, Reverse hair loss, Hair Restoration for men, Thinning hair
การผลิตไดโอตเลเซอร์แบบอัตโนมัติ

(Automated laser diode fabrication)

FDA Cleared Laser comb, Laser Hair Therapy, FDA Cleared for Promotion of Hair Growth, Hair Loss Treatment
การตรวจสอบความถูกต้องของไดโอตเลเซอร์ขั้นสุดท้าย

(Final laser diode validation and inspection)

 
กระบวนการผลิตทั้งหมดกระทำอย่างทันสมัยที่สุดและได้รับประกันคุณภาพ ISO
 
Click here to view the HairMax LaserComb Safety Video Presentation
 
ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ (Regulatory Compliance Information)
 
ระบบควบคุมคุณภาพ (Quality Managment System)
 
 
USA FDA Establishment Registration Number 3006182775
 
 
Product Certification and Approvals (ใบรับรองและใบอนุญาตผลิตภัณฑ์)
 
Europe 
* Emergo Europe, The Hague, Netherlands. โทรศัพท์: 31.70.345.8570
http://www.EmergoGroup.com
 
Registrar
 
อุปกรณ์ HairMax LaserComb ได้รับการรับรอง ISO 13485:2003 และ 9001:2008 และได้รับการตรวจสอบโดย:
 
InterTek Testing Services
70 Codman Hill Road
Boxbourough, MA 01719 USA
Telephone:  1 978.929.2100  1 978.929.2100
 

Intertek 2000
ISO
9001:2008

มาตรฐานการจัดการคุณภาพและการผลิตระดับสากล

Intertek 2003
ISO 13485:2003

มาตรฐานการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์คุณภาพระดับสากล
 
Lexington International, LLC. เป็นบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ISO 13485:2003 ตาม GMP (หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต Good Manufacturing Practices) การรับรองมาตรฐาน ISO ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า Lexington International มีระบบการจัดการคุณภาพที่เป็นไปตามองค์กรมาฐานสากลกำหนด Lexington ได้ผ่านการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อรักษาการรับรองและคุณภาพผลิตภัณฑ์
 
Device Patents สิทธิบัตรอุปกรณ์
 

ประเทศ

เลขที่สิทธิบัตร

วันที่

Australia

 780927

 April 28, 2005
China

 ZL 00 8 18391.0

 July 4, 2007
Korea

 10-0761092

 September 17, 2007
Macau  J/000151  June 7, 2007
Singapore  200204863-5  October 29, 2004
USA  6,497,719  December 24,2002 
  (Reissued March 18, 2008)
USA  7,201,764  April 10, 2007
Japan  4153697  July 11, 2008
 

 

HairMax LaserComb ได้รับการรับรอง CE certification สำหรับการปฏิบัติตามข้อบังคับเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพของสหภาพยุโรป (European Directives) สัญลักษณ์ CE หมายถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และ CE certification เป็นข้อบ่งชี้อีกอย่างหนึ่งว่า LaserComb ของเราปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค CE certificate ได้รับจาก Compliance Certification Services (CCS). Lexington International, LLC เป็นสมาชิก Southeastern Florida Better Business Bureau และทำตามข้อบังคับ BBB สำหรับการดำเนินธุรกิจ (BBB Code of Business Practices)

 

 
คำเตือนและข้อควรระวัง
 

WARNING: อย่าจ่องไปยังแสงเลเซอร์หรือแสงสะท้อนในกระจกโดยตรงเพราะมันสามารถทำให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตาได้ชั่วคราว หากท่านจ้องแสงนานเกินไปท่านอาจทำลายดวงตาของท่านเองได้และห้ามใช้แว่นขยายเมื่อใช้งาน HairMax LaserComb เพราะมันสามารถทำให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตาได้ชั่วคราว


WARNING: เก็บ HairMax LaserComb ให้ห่างจากมือเด็ก


WARNING: อย่าจุ่ม HairMax LaserComb ลงในน้ำเพราะอาจเกิดไฟฟ้าดูด หาก HairMax LaserComb เสียหายเพราะน้ำ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าฟรีที่ ...........................................


WARNING: หากสายไฟของ HairMax LaserComb เสียหายอย่าใช้อุปกรณ์เพราะคุณอาจถูกไฟฟ้าดูดได้ หากสายไฟเสียหาย ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าฟรีที่ ...........................


WARNING: อย่าใช้ HairMax LaserComb ใกล้พื้นผิวที่ร้อนเพราะอาจทำให้อุปกรณ์ทำงานได้ไม่ปกติและอาจเกิดไฟฟ้าดูดได้ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าฟรีที่
 

CAUTION: อย่าใช้ HairMax LaserComb ใกล้พื้นผิวที่ร้อนเพราะอาจทำให้อุปกรณ์ทำงานได้ไม่ปกติและอาจเกิดไฟฟ้าดูดได้ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าฟรีที่ 1-866-527-3726

CAUTION: หากท่านกำลังรับการรักษาหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ท่านไวต่อการกระตุ้นด้วยแสง ท่านควรทดสอบ HairMax LaserComb เพื่อให้แน่ใจว่าท่านไม่เกิดการแพ้ สิ่งที่อาจทำให้เกิดการตอบสนองที่มากขึ้นต่อ HairMax LaserComb อาจเป็นยาลดไข้ ยาแก้แพ้ ยาบรรเทาปวด และยาฆ่าเชื้อ การทดสอบ HairMax LaserComb ทำได้โดยการเปิดอุปกรณ์จับอุปกรณ์ที่จุดหนึ่ง ฉายแสงไปยัง หลังจากนั้นสองนาทีให้ทำการปิดอุปกรณ์และวางไว้ด้านข้าง สังเกตยังจุดที่ฉายแสงใส่ไปอีกห้านาที หากเห็นปฏิกิริยาใดๆ เช่นเป็นจ้ำแดงหรือผื่น อย่าใช้ HairMax LaserComb และติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าฟรีที่ 1-866-527-3726 เพื่อส่งคืนผลิตภัณฑ์และรับเงินคืน

 

CAUTION: ใช้ HairMax LaserComb ตามคำแนะนำเท่านั้น อย่าเปลี่ยนวิธีการทำงานของ HairMax LaserComb เพื่อวัตถุประสงค์อื่น การเปลี่ยนนี้อาจนำไปสู่อันตรายจากการสัมผัสกับเลเซอร์ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าฟรีที่ ....................................... เพื่อส่งซ่อม

CAUTION: ห้ามใช้อะซิโตนหรือตัวทำละลายใดๆ บนทุกส่วนของ HairMax LaserComb การใช้ตัวทำละลายบนหน้าต่างสามารถปิดกั้นแสงเลเซอร์ในการที่จะวิ่งผ่าน


NOTICE: หากพบการทำงานผิดปกติ อย่าทำการซ่อม HairMax LaserComb ด้วยตัวเอง อุปกรณ์นี้ไม่มีส่วนใดที่สามารถซ่อมได้โดยตัวผู้ใช้ ใช้ HairMax LaserComb ตามที่มีอธิบายในคู่มือเท่านั้น ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าฟรีที่ ......................................

 

ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

มาตรการความปลอดภัยเบื้องต้นควรได้รับการตรวจสอบเมื่อใช้อุปกรณ์นี้หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นใด โดยเฉพาะเมื่อมีเด็ก

DANGER: เก็บให้ห่างจากน้ำ การสัมผัสกับน้ำอาจทำให้เกิดไฟฟ้าดูด

- เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าดูด:
- ถอดปลั๊ก HairMax LaserComb จากเต้าเสียบทันทีหลังเลิกใช้งาน
- อย่าใช้ขณะอาบน้ำ
- อย่าวางหรือเก็บ HairMax LaserComb ในที่ที่สามารถตกหรือถูกดึงลงไปยังอ่างอาบน้ำหรืออ่างล้างหน้าได้
- อย่าให้ HairMax LaserComb สัมผัสกับน้ำประปาหรือตกลงไปในน้ำหรือของเหลวอื่นใด -
- หาก HairMax LaserComb ตกลงไปในน้ำ ให้ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบทันที
- อย่ายืนตัวหรือสัมผัสกับน้ำ
- หากใช้ HairMax LaserComb ใกล้น้ำ แนะนำให้ใช้ร่วมกับสายดิน
 
ป้ายเตือนความปลอดภัยในการใช้เลเซอร์นี้สามารพบได้บน
  HairMax LaserComb® ที่ด้านใต้ด้ามจับของผลิตภัณฑ์
 
HairMax LaserComb warning label
 
 
 
 
ความพึงพอใจของลูกค้าในปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ
       ผ่านการพิสูจน์ทางการแพทย์ว่าส่งเสริมการเจริญเติบโตของเส้นผม
       มากกว่า 90% ของผู้ใช้ พึงพอใจ
       จดสิทธิบัตรและผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา
       มั่นใจในคุณภาพระดับ ISO
        เป็นสมาชิกที่ภาคภูมิของ Better Business Bureau
 

*HairMax รุ่น Advanced 7, Lux 9, และ Professional 12 ใช้เพื่อรักษาอาการ Androgenetic Alopecia, และเพิ่มการเจริญของเส้นผมสำหรับสุภาพบุรุษและผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการ Norwood Hamilton ระดับ IIa ถึง V และ Fitzpatrick Skin ชนิด I ถึง IV และในสุภาพสตรี ที่ มีอาการ Ludwig (Savin) I-4, II-1, II-2, หรือการสุญเสียผมบริเวณด้านหน้าของศีรษะและมีอาการ Fitzpatrick Skin ชนิด I ถึง IV ร่วมด้วย


**อ้างอิงจากผลการศึกษาทางการแพทย์