การรักษาแบบ Laser Photo Therapy ด้วย HairMax LaserComb®

06-11-2012 12:09:20
(3) ที่ชื่นชอบ
   
(13841) เปิดดู

 

 

 

การทำงานของ HairMax LaserComb® และกระบวนการ Laser Photo Therapy

 
  • HairMax : เพิ่มการสร้าง ATP, เพิ่มเมตาบอลิซึมระดับเซลล์และกิจกรรมระดับเซลล์ HairMax ช่วยสร้างพลังงานในการเปลี่ยนและชุบชีวิตรากผมที่อ่อนแอให้กลับมาใหม่ อย่างมีสุขภาพดี

  • เลเซอร์ของ HairMax สร้างผมที่มีสุขภาพดีขึ้น ป้องกันการหลุดร่วง กระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผม

  • HairMax ไดโอดเลเซอร์ ในช่วงคลื่นแสงสีแดง

  • การศึกษา Ex-vivo แสดงให้เห็นว่าพลังงานเลเซอร์จาก HairMax สามารถใช้กระตุ้นรากผมให้กลับมางอกให่ และหยุดอาการผมร่วง ผมบาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

แม้ว่าจะมีผลงานทางวิชาการหลายร้อยชิ้นที่เขียนเกี่ยวกับการใช้และการรักษาด้วยแสงเลเซอร์ระดับพลังงานต่ำ การวิจัยกระทำในพื้นฐานที่จะศึกษาขบวนการทำงานของ HairMax ผู้ใช้และผู้เข้าร่วมการศึกษาทางการแพทย์ได้สังเกตการเจริญของเส้นผมและวงจรของเส้นผมที่เปลี่ยนไป ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติการรักษาด้วยเลเซอร์ของ HairMax โดยสมมติฐานเหล่านี้ถูกสร้างเพื่ออธิบายการทำงานของ HairMax


แสงเลเซอร์ HairMax สามารถส่องทะลุหนังศีรษะและรากผมในระดับคงที่ด้วยซี่หวีที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ซี่หวีของ HairMax ช่วยให้ได้ลำแสงเลเซอร์สามารถส่องไปยังทุกส่วนของหนังศีรษะได้อย่างเหมาะสมโดยไม่มีเส้นผมมาบดบังเส้นทางเดินของลำแสงเลเซอร์จาก HairMax ไปยังรากผม หากปราศจากซี่หวีที่ได้รับสิทธิบัตรนี้ จะส่งผลให้แสงเลเซอร์กว่า 90% จะถูกบดบังโดยเส้นผม พึงระลึกไว้เสมอว่าการรักษาจะได้ผลที่ดีที่สุดเมื่อลำแสงเลเซอร์ส่องถึงหนังศีรษะ

 

With hair parting teeth

Without hair parting teeth

Hair Parting Mechanism in Action

laser energy is blocked by the hair

 ภาพของกระบวนการแยกเส้นผมระหว่างทำงาน จำลองมุมมองจากหนังศีรษะที่หันเข้าหาเส้นทางของ LaserComb อย่างที่คุณเห็นได้ว่าหากไม่มีซี่หวีพลังงานเลเซอร์ส่วนใหญ่จะถูกขัดขวางโดยเส้นผม

 

การกระตุ้นช่วง Anagen และเร่งการเจริญของเส้นผม


เป็นข้อสันนิษฐานว่า Laser Phototherapy ทีใช้กับหนังศีรษะโดยตรงจะส่งผลต่อรากผมโดย Photo-Bio Stimulation จนนำไปสู่การเหนี่ยวนำ Anagen กระบวนการนี้ทำให้เกิดการเพิ่มของการสร้าง ATP และ Keratin และกระตุ้นการเจริญของเส้นผม

ผู้ใช้รายงานอย่างต่อเนื่องว่าผมมีการงอกที่เร็วขึ้นระหว่างการรักษาด้วย HairMax ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้างต้น

stages of hair growth cycle

Embryology of Hair Development/ พัฒนาการของเส้นผม

Embryology of hair

 

 

 

HairMax หวีเลเซอร์, แสงเลเซอร์ & รากผม


เป็นข้อสันนิษฐานที่ว่าแสงเลเซอร์ของ HairMax ทำให้เกิดการแบ่งตัวของเซลล์ในชั้นผิวหนังของรากผม ซึ่่งสังเกตุได้จากเส้นผมที่หนาขึ้นระหว่างการรักษา และการเร่งการหลุดร่วงของเส้นผมในระยะ Catagen เพื่อเข้าสู่ระยะ Anagen เนื่องจากแกนรากขนประกอบไปด้วยไฟโบรบลาตส์และชั้นเซลล์พิเศษที่ฐานของรากผม แสงเลเซอร์ของ HairMax จะไปทำปฏิกิริยาต่อเซลล์เหล่านี้ทำให้เกิดการแบ่งตัวของเซลล์ ข้อสนับสนุนสมมุตติฐานนี้คือรายงานจากผู้ใช้ว่ามีการหลุดร่วงของเส้นผมอยู่ช่วงนึง ขณะทำการรักษาและการทดลองทางคลินิก ซึ่งได้ผลว่าเกิดการหลุดร่วงของเส้นผมก่อนหน้าในช่วง vellus phase

 

 

 

Biological view of the hair follicle  

Terminal Anagen Hair

Laser Therapy for baldness, Hair Restoration for Men

 

Lazer Hair Regrowth, Low Level Laser, Laser Therapy for baldness, Hair Restoration for Men

Click to enlarge

 

Click to enlarge

 

ความพึงพอใจของลูกค้าในปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ

       ผ่านการพิสูจน์ทางการแพทย์ว่าส่งเสริมการเจริญเติบโตของเส้นผม
       มากกว่า 90% ของผู้ใช้ พึงพอใจ
       จดสิทธิบัตรและผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา
       มั่นใจในคุณภาพระดับ ISO
        เป็นสมาชิกที่ภาคภูมิของ Better Business Bureau
 

*HairMax รุ่น Advanced 7, Lux 9, และ Professional 12 ใช้เพื่อรักษาอาการ Androgenetic Alopecia, และเพิ่มการเจริญของเส้นผมสำหรับสุภาพบุรุษและผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการ Norwood Hamilton ระดับ IIa ถึง V และ Fitzpatrick Skin ชนิด I ถึง IV และในสุภาพสตรี ที่ มีอาการ Ludwig (Savin) I-4, II-1, II-2, หรือการสุญเสียผมบริเวณด้านหน้าของศีรษะและมีอาการ Fitzpatrick Skin ชนิด I ถึง IV ร่วมด้วย


**อ้างอิงจากผลการศึกษาทางการแพทย์
 
 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง: