ผลการวิจัยทางการแพทย์ของ HairMax LaserComb

19-12-2012 17:59:01
(0) ที่ชื่นชอบ
   
(8235) เปิดดู

 

 

 

ผลการวิจัยทางคลีนิกของ HairMax LaserComb

 
Learn the facts about the HairMax LaserComb
 • ตั้งแต่ปี 2001 มีการศึกษาทางคลินิก 7 ครั้งกับ 460 ตัวอย่าง
 • การศึกษาทางคลินิกที่สำคัญเกี่ยวกับ HairMax ถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั่วโลก
 • ผลของการศึกษาถูกใช้เพื่อสนับสนุน HairMax LaserComb ในการส่งรับรอง FDA 510(k)
 • HairMax รักษาผมร่วงและเร่งการงอกของเส้นผมแก่ผู้ใช้ 93%
 • ไม่มีผลค้างเคียงหรือถูกรายงานจากผลการรักษาด้วย HairMax
 • ประโยชน์ของการใช้ HairMax: ลดอาการผมร่วง ปลูกผมใหม่ กระตุ้นการงอกของเส้นผมให้เร็วขึ้น สามารถจัดทรงได้ง่ายขึ้นและสภาพผมโดยรวมดีขึ้น
 

ตั้งแต่ปี 2001 มีการศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับ HairMax ทั้งหมด 7 ครั้ง  โดยในปี 2010 ได้ทำการศึกษา 2 ครั้งกับผู้ป่วยชายและอีก 2 ครั้ง กับผู้ป่วยหญิง


ผลทางคลินิก


กลุ่มตัวอย่างที่ทำการรักษาโดย HairMax LaserComb® มี:

 • จำนวนเฉลี่ยของเส้นผมในกลุ่มควบคุมมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ
 • การเพิ่มขึ้นของความหนาและความสมบูรณ์ของเส้นผมมากกว่าในกลุ่มควบคุม
 • ไม่มีผลข้างเคียงรุนแรงจากการใช้ HairMax
 • ผลทางลบของการใช้คล้ายกันระหว่างกลุ่มที่ใช้ HairMax กับกลุ่มควบคุม (กลุ่มที่ไม่ได้ใช้ HairMax)
   
Mean Terminal Hair Count Changes in Males from HairMax Clinical Study Mean Terminal Hair Count Changes in Females from HairMax Clinical Study
 

ผู้ใช้ HairMax LaserComb® ได้รับผลด้านบวกทั้งหมดหรือบางส่วนดังนี้:


 • การลดลงของการหลุดร่วงของเส้นผม
 • ผู้ใช้บางคนพบการเพิ่มของการหลุดร่วงของเส้นผมในระยะ Telogen หลังจากเริ่มการรักษา แต่หลังจากช่วงนี้แล้ว จะพบเส้นผมใหม่ระยะ Anagen งอกใหม่
 • การเพิ่มความเร็วของการงอกของเส้นผม
 • มีความสามารถในการจัดทรงง่ายขึ้น
 • คุณภาพโดยรวมและสภาพเส้นผมที่ดีขึ้น

   

HairMax LaserComb clinical study before and after photo - Female

HairMax LaserComb clinical study before and after photo -Male


รูปภาพด้านบนเป็นรูปถ่ายของผู้ใช้ HairMax laser Comb ผู้เข้ารับการรักษาทุกท่านจะได้รับการถ่ายรูปทุกๆครั้งด้วยกล้องแบบ stereotactic

 

ภาพถ่ายแบบมาโครแสดงความหนาแน่นของเส้นผมระยะใน Non-Vellus
 

ที่เส้นฐาน, วงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 นิ้ว, ระบุตำแหน่งในเขตการเปลี่ยนแปลงของหนังศีรษะที่ถูกระบุว่าเป็นบริเวณสำหรับจุดตัดและการสัก ภายในบริเวณนี้คือพื้นที่เป้าหมายสำหรับการประเมินความหนาแน่นของเส้นผมในระหว่างรักษาด้วยเลเซอร์เพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตของเส้นผม ผู้เข้ารับการศึกษาได้รับการประเมินที่เส้นฐาน, 8 สัปดาห์, 16สัปดาห์และ 26 สัปดาห์ ภาพดิจิตอลที่ถ่ายโดย FUJI S2 ถูกถ่ายจากบริเวณเป้าหมายในพื้นที่นี้ จอภาพขนาด 19 นิ้วถูกนำมาใช้สำหรับการประเมินผล

ภาพด้านล่างเป็นภาพที่ไม่ได้รับการปรับแต่ง สัมพันธ์กับภาพมาโครแสดงถึงการเพิ่มความหนาแน่นของการโตของเส้นผม 20%

 Un-retouched macro image shows 20% increase in hair count with HairMax LaserComb
รูปด้านบนแสดงผลการศึกษาทางคลินิก ว่ามีการเพิ่มของเส้นผม 29 hair/cm หลังจากใช้กระตุ้นหน้งศีรษะนาน 26 สัปดาห์

 

จุดประสงค์ของการศึกษา

 

กระตุ้นการเจริญของการโตของเส้นผมผ่านการเปลี่ยนแปลงจำนวนของเส้นผม
เพื่อหยุดการหลุดร่วงของเส้นผม
เพื่อสุขภาพหนังศีรษะโดยรวม
เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

 

 

การออกแบบการวิจัย

การวิจัยทั้งหมดถูกออกแบบให้เป็นการวิจัยแบบหลายศูนย์ ทดสอบแบบ double- blinded อุปกรณ์ถูกควบคุมแบบสุ่ม ทำการวิจัย 8 แห่งในสหรัฐอเมริกา ผู้เข้ารับการวิจัยได้รับคำแนะนำให้ใช้อุปกรณ์การรักษาปลูกผมด้วยเลเซอร์ 3 ครั้งต่อสัปดาห์โดยไม่ใช้ติดต่อกัน และใช้รอบละ 10-15 นาทีต่อการรักษา โดยทำการวิจัยเป็นเวลา 26 สัปดาห์ การวัดความหนาแน่นของเส้นผมถูกกระทำที่เส้นฐานทันทีหลังมีการสุ่มผู้รับการวิจัยออกมา และอีกครั้งที่หลังสัปดาห์ที่ 16 และ 26  การเข้าเยี่ยมทางคลินิกเพิ่มเติมถูกจัดขึ้นเพื่อควบคุมกระบวนการรักษาผมร่วงด้วยเลเซอร์และการเจริญของผมโดยรวม 

 

Subject Population and Demographics/ จำนวนประชากรที่ศึกษาและสถิติศาสตร์

ประชากรที่ศึกษารวมชายและหญิงอายุระหว่าง 25 ถึง 60 ปีที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Androgenetic Alopecia ที่มีผมร่วงใน 12 เดือนเกณฑ์สำหรับเพศชายต้องจำแนก Norwood- Hamilton ชนิด IIa ถึง V และ Fitzpatrick สภาพผิว I ถึง IV เกณฑ์สำหรับสตรีที่ถูกจัดเข้าหมวดหมู่ Ludwig (Savin) ระดับ I-4, II-1, II-2, หรือ fontal ทุกตัวอย่างได้รับการสุ่มสำหรับการวิเคราะห์การรักษาผมร่วงด้วยเลเซอร์ นักชีวสถิติคำนวณผลการศึกษาเป็นขนาดที่เหมาะสมเพื่อวัดผลลัพธ์นัยสำคัญทางสถิติของการเจริญเติบโตของเส้นผมและความหนาแน่นของเส้นผม


 


Lexington กำหนดประเภทผิวหนังของผู้เข้ารับการทดสอบในการศึกษาไว้ที่ Fitzpatrick I ถึง IV เพื่อทำให้ง่ายต่อการนับจำนวนเส้นผม เพราะจะเป็นการยากที่จะนับเส้นผมสีดำบนหนังศรีษะสีดำและผิวหนัง Fitzpatrick ชนิด (V and VI) ที่มีสีคล้ำกว่าก็จะไม่ถูกรวมในการศึกษา

 

วิธีการ

หลังจากการวินิจฉัยหนังศีรษะเกี่ยวกับ Androgenetic Alopecia และการแยกจากเงื่อนไขผิวหนังอื่น ๆ ผู้เข้ารับการศึกษาได้รับการสุ่มเพื่่อรับอุปกรณ์เลเซอร์ที่ใช้งานในการรักษาผมร่วงหรืออุปกรณ์เลียนแบบ ผู้เข้ารับการศึกษาถูกถ่ายภาพไว้สำหรับการประเมินผลทั้งศีรษะและบริเวณเป้าหมายของหนังศีรษะและถูกทำรอยสัก สำหรับอ้างอิงเพื่อวันความหนาแน่นของเส้นฐาน ผู้เข้ารับการศึกษาที่ได้อุปกรณ์โดยไม่ให้คำแนะนำการใช้งานจากผู้ตรวจสอบต่อโปรโตคอลสำหรับการใช้งาน OTC ผู้เข้ารับการศึกษาต้องกลับไปที่คลินิกทุกสัปดาห์ที่ 8 และ 16 หลังจากนั้น จะเป็นการเข้าเยี่ยมรอบสุดท้ายที่ 26 สัปดาห์สำหรับการประเมินผลทางคลินิกของการนับเส้นผมและเจริญเติบโตของเส้นผม

 

ผลของการศึกษาทางคลินิกที่สำคัญถูกทำโดย HairMax LaserComb ซึ่งนำไปสู่การรับรองจาก FDA เพื่อทำการจำหน่ายถูกตีพิมพ์ในเดือนพฤษภาคมปี 2009 ในหัวเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ยาทางคลินิก บทความชื่อเรื่อง HairMax LaserComb Phototherapy Device in the Treatment of Male Androgenetic Alopecia, ถูกจัดดรรชนีที่ Clin Drug Invest 2009: 29 (5): 283-292 ในฐานข้อมูลชีวการแพทย์ส่วนมาก เช่น MEDLINE, EMBASE/Excerpta Medica, etc.

โปรด คลิกที่นี่  เพื่ออ่านบทคัดย่อของการศึกษานี้

ก่อนทำการศึกษา

โปรด คลิกที่นี่  เพื่ออ่านเกี่ยวกับการศึกษาทางคลินิกก่อนหน้าของเรากับ HairMax LaserComb®.

 

ความพึงพอใจของลูกค้าในปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ

       ผ่านการพิสูจน์ทางการแพทย์ว่าส่งเสริมการเจริญเติบโตของเส้นผม
       มากกว่า 90% ของผู้ใช้ พึงพอใจ
       จดสิทธิบัตรและผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา
       มั่นใจในคุณภาพระดับ ISO
        เป็นสมาชิกที่ภาคภูมิของ Better Business Bureau
 

*HairMax รุ่น Advanced 7, Lux 9, และ Professional 12 ใช้เพื่อรักษาอาการ Androgenetic Alopecia, และเพิ่มการเจริญของเส้นผมสำหรับสุภาพบุรุษและผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการ Norwood Hamilton ระดับ IIa ถึง V และ Fitzpatrick Skin ชนิด I ถึง IV และในสุภาพสตรี ที่ มีอาการ Ludwig (Savin) I-4, II-1, II-2, หรือการสุญเสียผมบริเวณด้านหน้าของศีรษะและมีอาการ Fitzpatrick Skin ชนิด I ถึง IV ร่วมด้วย


**อ้างอิงจากผลการศึกษาทางการแพทย์
 
 
 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง: