ภาพก่อนและหลังใช้ HairMax

11-01-2013 11:57:58
(22) ที่ชื่นชอบ
   
(330883) เปิดดู

 

 

 

รูปถ่ายจากผู้ใช้งาน HairMax ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี รวมทั้งรูปถ่ายจากผลวิจัยทางการแพทย์

การได้เห็นคือการทำให้เชื่อ ด้านล่างนี้เป็นภาพก่อนและหลังแสดงให้เห็นผลสำเร็จของผู้ใช้ HairMax LaserComb ภาพการศึกษาทางคลินิกจริง รวมทั้งรูปแสดงด้านล่าง รูปได้รับมาจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเรื่องผมร่วง แสดงถึงผลลัพธ์ของคนไข้ของเขาที่ได้พบกับประสบการณ์ดังแสดงข้างต้น โปรดเลื่อนลงเพื่อดูทั้งหมด

ภาพก่อนใช้
ภาพหลังใช้

 

รูปด้านล่างได้มาจาก Center for Dermatology and Hair Diseases
Prof. Ralph M. Trüeb, M.D., Switzerland.

 

“ความสำเร็จในการรักษาผมร่วงเกิดจากการรวมการรักษาแบบบำบัดกับผลร่วมส่วนบุคคล ช่วยให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ป่วยและช่วยให้ผู้ป่วยมั่นใจเป็นสิ่งที่สำคัญ ในเรื่องที่ผู้ป่วยจะตอบรับต่อความสำเร็จในการรักษาระหว่างผู้ป่วยและแพทย์” Prof. Ralph M. Trüeb, M.D.

ผลลัพท์ที่ได้รับหลังใช้ HairMax ในแต่ละบุคคลอาจไม่เหมือนกัน ขึ้นกับสุขภาพและปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย

รูปถ่ายจากผลวิจัยทางการแพทย์

ภาพถูกถ่ายในตอนเริ่มการศึกษาและหลังจาก 26 สัปดาห์ของการใช้ HairMax LaserComb

 

ภาพก่อนใช้ ภาพถ่ายหลังใช้


NEW FEMALE PHOTOS !


NEW FEMALE PHOTOS !

 ผมหนาขึ้นมากโดยรวม-ทำให้มองเห็นหนังศีรษะได้น้อยลง


NEW FEMALE PHOTOS !


NEW FEMALE PHOTOS !

 ส่วนที่หายไปกลับคืนมา เส้นผมหนาขึ้นและดกดำขึ้น


NEW FEMALE PHOTOS !


NEW FEMALE PHOTOS !

 ผมด้านหน้าหนาขึ้นมากโดยรวม-ทำให้สามารถเห็นหนังศีรษะเห็นได้น้อยลง


NEW FEMALE PHOTOS !


NEW FEMALE PHOTOS !

 เห็นได้ถึงการเจริญของเส้นผม เส้นผมหนาขึ้นและดกขึ้น


NEW FEMALE PHOTOS !


NEW FEMALE PHOTOS !

ส่วนที่หายไปกลับคืนมา เห็นหนังศีรษะน้อยลง


NEW FEMALE PHOTOS !


NEW FEMALE PHOTOS !

  มีผมหนามากขึ้นบริเวณส่วนด้านหน้า


NEW FEMALE PHOTOS !


NEW FEMALE PHOTOS !

 ช่วยการเจริญเติบโตของเส้นผมในส่วนหน้า – ส่วนที่บางลงกลับคืนมา


NEW FEMALE PHOTOS !


NEW FEMALE PHOTOS !

เห็นหนังศีรษะน้อยลง เส้นผมหนาขึ้น สุขภาพดีขึ้น


NEW FEMALE PHOTOS !


NEW FEMALE PHOTOS !

  เส้นผมโดยรวมหนาขึ้น ส่วนที่หายไปกลับคืนมาอย่างมาก

 


NEW FEMALE PHOTOS !


NEW FEMALE PHOTOS !

ส่วนที่หายไปกลับคืนมา  เส้นผมหนาขึ้นในส่วนหน้าเส้นผมกลับคืนมาทั้งหมด – และหนาขึ้นมากจากจุดอ้างอิง - มีเส้นผมมากขึ้นในส่วนหน้าจากจุดอ้างอิง – มีเส้นผมมากขึ้นในส่วนหน้าและหนาขึ้นโดยรวมเส้นผมกลับคืนมาทั้งหมด – และหนาขึ้นมากเส้นผมงอกใหม่ในส่วนหลังศีรษะ - ทั้งหมดหนาขึ้นและดกขึ้นเส้นผมหนาขึ้น เต็มขึ้น สุขภาพดีขึ้นเส้นผมมากขึ้นในส่วนหลังศีรษะ- โดยรวมดกขึ้น

ผมหนาขึ้นโดยรวม – ส่วนที่หายไปในช่วงกลางของศีรษะงอกกลับมาใหม่

เส้นผมมากขึ้น - หนาขึ้นและดูเต็มขึ้น

เส้นผมงอกใหม่ทั้งหมดในส่วนหน้า – และดกขึ้น

ผมด้านหน้าของหนังศีรษะงอกกลับมา -เส้นผมหนาขึ้นและดกขึ้น

เส้นผมงอกกลับมาทั้งหนังศีรษะ- หนาขึ้นและดกขึ้น

เส้นผมด้านหน้าของหนังศีรษะงอกกลับมา -เส้นผมหนาขึ้นและดกขึ้น

เส้นผมงอกกลับมาทั้งหนังศีรษะ- หนาขึ้นและดกขึ้น

ส่วนหน้างอกกลับมาใหม่ – ดกขึ้นและหนาขึ้น

เส้นผมงอกใหม่ทั้งหมด – เต็มขึ้นและหนาขึ้น

เส้นผมมากขึ้น – เต็มขึ้นและดกขึ้นโดยเฉพาะด้านข้าง

 

รูปที่แสดงด้านบนเป็นผลลัพท์จริงจากผู้ใช้ HairMax ผลลัพท์ที่ได้รับหลังใช้ HairMax ในแต่ละบุคคลอาจไม่เหมือนกัน ขึ้นกับสุขภาพของผู้ใช้และปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย

The photos shown above are of actual HairMax LaserComb users, but are not intended to represent results everyone who uses the device will necessarily experience.

 


In general, a normal hair count is approximately 220 hairs cm². Hair Loss is noticable around 110 hairs cm². Note, increases in hair counts are often not demonstratable in photos. It is difficult to qualify results based on global photography alone. There are many variables that affect global photography of hair such as: exposure, lighting, length of hair, moisture content of hair and hair color.

ภายถ่ายแบบขยายจากงานวิจัยทางการแพทย์ทั้งก่อนและหลังใช้ HairMax

Photos taken at study start and after 26 weeks of HairMax LaserComb usage.

เลือกภาพด้านล่างเพื่อขยาย

สุภาพสตรีคนที่ 1

 clinical study photo hairmax lasercomb
ภาพก่อนการใช้งาน
ภาพหลังใช้งาน

ภาพถ่ายของสุภาพสตรีคนที่ 1: ภาพแสดงการเจริญเติบโตของเส้นผมใหม่และการเพิ่มของความหนาแน่น หลัง 26 สัปดาห์ เส้นผมหนาและหยาบขึ้น


สุภาพสตรีคนที่ 2

 clinical study photo hairmax lasercomb

ภาพก่อนการใช้งาน
ภาพหลังใช้งาน
ภาพถ่ายของสุภาพสตรีคนที่ 2: ภาพหลังแสดงการเจริญของเส้นผม หนาขึ้นและการเพิ่มของความหนาแน่น เส้นผมที่บางหนาขึ้น จำนวนเส้นผมต่อตารางเซนติเมตรเพิ่มขึ้น

สุภาพบุรุษคนที่ 3

 clinical study photo hairmax lasercomb
ภาพก่อนการใช้งาน
ภาพหลังใช้งาน

ภาพถ่ายของสุภาพบุรุษคนที่ 3:  ภาพหลังแสดงการเจริญเติบโตของเส้นผมหลัง 26 สัปดาห์ พบว่าการเจริญเติบโตของเส้นผมรอบรอยสัก  เส้นผมงอกดกขึ้น และหนาขึ้น รากผมที่ก่อนหน้านี้งอกเป็นผมบางเส้นเดียว งอกผมสองหรือมากกว่า


สุภาพบุรุษคนที่ 4

 clinical study photo hairmax lasercomb
ภาพก่อนการใช้งาน
ภาพหลังใช้งาน
ภาพถ่ายของสุภาพบุรุษคนที่ 4:  การเจริญเติบโตของเส้นผมเห็นได้ในภาพหลัง ผมที่บางหนาขึ้น รากผมที่ก่อนหน้านี้งอกเป็นผมเส้นเดียว งอกผมสองเส้น

HairMax before and after results photo

ความพึงพอใจของลูกค้าในปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ

       ผ่านการพิสูจน์ทางการแพทย์ว่าส่งเสริมการเจริญเติบโตของเส้นผม
       มากกว่า 90% ของผู้ใช้ พึงพอใจ
       จดสิทธิบัตรและผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา
       มั่นใจในคุณภาพระดับ ISO
        เป็นสมาชิกที่ภาคภูมิของ Better Business Bureau
   

 

*HairMax รุ่น Advanced 7, Lux 9, และ Professional 12 ใช้เพื่อรักษาอาการ Androgenetic Alopecia, และเพิ่มการเจริญของเส้นผมสำหรับสุภาพบุรุษและผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการ Norwood Hamilton ระดับ IIa ถึง V และ Fitzpatrick Skin ชนิด I ถึง IV และในสุภาพสตรี ที่ มีอาการ Ludwig (Savin) I-4, II-1, II-2, หรือการสุญเสียผมบริเวณด้านหน้าของศีรษะและมีอาการ Fitzpatrick Skin ชนิด I ถึง IV ร่วมด้วย


**อ้างอิงจากผลการศึกษาทางการแพทย์