เกี่ยวกับ HairMax

About Us

จากการที่ HairMax ได้มีการใช้อย่างแพร่หลายในหลายๆ ประเทศทั่วโลก ทางบริษัท ไอทีเอส ซัพพลาย จำกัด ได้มีโอกาสเป็น เป็นตัวแทนจำหน่ายหวีเลเซอร์ HairMax อย่างถูกต้องทางกฏหมาย และเป็นเพียงบริษัทฯ เดียวในประเทศไทยที่ได้รับสิทธิในการจัดจำหน่ายแก่สถานพยาบาลต่างๆ ในประเทศไทย